มหิดล – มหาวิทยาลัยระดับโลก ทางเลือกอันดับหนึ่งของเด็กไทย

“Mahidol – University of Choice มหาวิทยาลัยระดับโลก ทางเลือกอันดับหนึ่งของเด็กไทย” เป็น?หัวข้อสัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็น highlight ของงานสื่อสารการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในใจของเด็กไทย ซึ่ง สยามเมนทิส ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ดำเนินโครงการ การสัมภาษณ์พิเศษนี้ ยังเป็นโอกาสเปิดตัววิดีทัศน์ เรื่อง “วันหนึ่งในชีวิตที่มหิดล ศาลายา” หรือ “A Day in Life at Mahidol Salaya” ซึ่งผลิตขึ้นเพื่อให้นักเรียนมัธยมปลายได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา ในศาลายาโดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียของ Quacquareli Symonds (QS) Asian University Rankings และอยู่ในอันดับที่ 28 ของเอเชีย ในปี 2553 ที่ผ่านมา โดยถือว่าในปีนี้อยู่ในลำดับที่ดีขึ้นจากการจัดอันดับในปี 2552 ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 30 ของเอเชีย ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล กล่าวว่า…

Read more

สื่อสารความเปลี่ยนแปลงที่ อีสท์ วอเตอร์

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) หรือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่จัดหาน้ำดิบเพื่อป้อนให้กับอุตสาหกรรมและครัวเรือนในภาคตะวัน ออก กว่า 15 ปีของการดำเนินงาน อีสท์ วอเตอร์ได้จัดหาและสูบส่งน้ำ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนภาคตะวันออกโดยไม่มีวัน หยุด สยามเมนทิส รับผิดชอบในการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร และดำเนินงานสื่อสารองค์กรให้กับอีสท์ วอเตอร์ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจของอีสท์ วอเตอร์ ที่จะขยายขอบเขตธุรกิจจากการขนส่งน้ำทางท่อ เป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างครบวงจร และการสนับสนุนการขยายตลาดทั้งในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้าน เราออกแบบอัตลักษณ์องค์กรใหม่แทนแบบเดิมที่ ใช้งานมาเป็นเวลา 15 ปี ในเชิงความหมาย สัญญลักษณ์ใหม่แสดงให้เห็นถึงวัฎจักรของน้ำ (Hydrologic หรือ Water Cycle) พลังและพลวัตรของน้ำ ซึ่งหมุนเวียนไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เป็นการส่งสัญญาณให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในอนาคต เราได้จัดทำระบบของการใช้งานอัตลักษณ์ใหม่นี้ เพื่อให้แนวทางการประยุกต์ใช้ในสื่อต่าง ๆ นิทรรศการเคลื่อนที่แนะนำ East Water ในส่วนของการสื่อสารองค์กร งานสื่อสารของอีสท์ วอเตอร์ เน้นให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจถึงขีดความสามารถขององค์กรและการลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ใช้น้ำในภาคตะวันออก…

Read more

เปิดตัว SST Smart Storage บมจ. ทรัพย์ศรีไทย

SST Storage เป็นตัวอย่างของการสร้าง Service Brand ใหม่ ด้วยงบประมาณจำกัด งานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เป็นปัจจัยสำคัญในการนำ Service Brand ใหม่นี้เข้าตลาด และสร้างความรับรู้ให้เกิดแก่กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ลูกค้าองค์กรผู้ใช้บริการ และนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการคลังเก็บเอกสารที่อยู่ใน 5 อันดับแรกของประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธุรกิจของ ทรัพย์ศรีไทย เริ่มต้นจากการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้า และได้เปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินธุรกิจมาเป็นผู้ให้บริการคลังเก็บเอกสาร หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเมื่อหลายปีก่อน ความต้องการพื้นที่เก็บเอกสารที่ขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ และผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาให้บริการ ทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ ทำให้การแข่งขันสูงขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงภาพลักษณ์ของ Brand และสร้างความแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ทรัพย์ศรีไทยได้ลงทุนในคลังเอกสารใหม่?พื้นที่ 16,000 ตารางเมตร?จำนวน 250 ล้านบาท ที่อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ เป็นคลังเอกสารแบบมาตรฐานและคลังแบบห้องมั่นคง ?นอกจากนั้น?ระบบการทำงานภายในคลังเอกสารใช้ระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด ในการควบคุมเอกสารและข้อมูลของลูกค้า ตั้งแต่เริ่มการลงทะเบียน บรรจุเอกสารลงกล่อง จัดเก็บภายในคลังและระบบการค้นหาเอกสาร โดยมีหุ่นยนต์เทคโนโลยีสูงทำหน้าที่จัดเก็บและค้นหาเอกสาร หุ่นยนต์สามารถค้นหาเอกสารภายในคลังเอกสารขนาด 33 ชั้น…

Read more